Sprint 7 – Neo4j amsterdam

Vrijdag 17 november ben ik bij een training van Neo4j geweest. Neo4j is een bedrijf dat een tool heeft gemaakt om graph databases te maken. In deze ochtend heb ik veel geleerd over graph databases en cypher. De documentatie van deze training is per mail beschikbaar.

Sprint 7 vragen opstellen

Voor sprint 6 was de vraag om 10 vragen op te stellen die de bot kon beantwoorden. Deze taak was niet duidelijk over gekomen. Deze heb ik uiteindelijk in sprint 7 uitgevoerd en dan ook gelijk op het domein waarop we de chatbot willen toepassen namelijk ziekenhuizen. Voor de vragen heb ik gefocust op de top taken (de meest gevraagde informatie, dus niet de FAQ).

 

Sprint 7 intent oplossing uitwerken

In sprint 7 ben ik bezig geweest met de “intent” oplossing uitwerken. Dit is een van de mogelijke paden die we hebben gekozen. Het houdt in dat we in graph databases niet naar de relatie kijken maar alleen naar de nodes.

De vragen die de chatbot moet ondersteunen heb ik van verschillende ziekenhuis websites gehaald en andere komen van overleg met Jeroen.

Ook heb ik de google maps api toegevoegd zo dat er reistijd kan worden berekend naar een adres als deze vraag gesteld wordt.

Dit is goed gelukt op het gebied van functionaliteit. Op het gebied van code moet er nog het een en ander worden verbeterd. Dit ga ik zelf doen en zal ik ook hulp vragen aan collega’s.

Sprint 6 & 7 MSSQL graph

In sprint 6 en 7 heb ik gekeken of we de overstap kunnen maken van Neo4J naar Azure MSSQL graph. Dit zo dat alles binnen Azure kan worden gedeployed. In sprint 6 was de conclusie dat dit niet mogelijk was omdat niet alle gegevens bekend waren om de query uit te voeren. Neo4j kan prima queries uitvoeren als niet alle gegevens bekend zijn.

In sprint 7 is de aanpak veranderd en heb ik opnieuw getest of het mogelijk was om MSSQL graph te gebruiken. Dit bleek nog niet mogelijk omdat deze technologie nog geen graph traversal ondersteunt. De relaties moeten direct naast elkaar liggen en dat is mijn model niet zo.  Dit is ook in mijn model niet mogelijk.

Door de vernieuwde aanpak in sprint 7 is het wel interessant geworden om te kijken naar Azure Cosmos Db. Hiervoor moet gekeken worden naar de query taal gremlin. Dit hoop ik in sprint 8 te kunnen doen.

 

Architectuurplaat (idee van Jeroen)

Vandaag aan de slag gegaan met de architectuurplaat. Een plaat waarop je voor alle stappen de beschikbare Microsoft technieken beschrijft indien die er zijn en indien die er niet zijn de alternatieve technieken of waar neer deze wel verwacht worden. Tijdens het maken van deze plaat ben ik er achter gekomen dat er over een aantal cruciale stappen nog veel kennis ontbreekt. De ontbrekende informatie probeer ik deze sprint te verzamelen naast het doel dat er gesteld is.