Sprint 6 & 7 MSSQL graph

In sprint 6 en 7 heb ik gekeken of we de overstap kunnen maken van Neo4J naar Azure MSSQL graph. Dit zo dat alles binnen Azure kan worden gedeployed. In sprint 6 was de conclusie dat dit niet mogelijk was omdat niet alle gegevens bekend waren om de query uit te voeren. Neo4j kan prima queries uitvoeren als niet alle gegevens bekend zijn.

In sprint 7 is de aanpak veranderd en heb ik opnieuw getest of het mogelijk was om MSSQL graph te gebruiken. Dit bleek nog niet mogelijk omdat deze technologie nog geen graph traversal ondersteunt. De relaties moeten direct naast elkaar liggen en dat is mijn model niet zo.  Dit is ook in mijn model niet mogelijk.

Door de vernieuwde aanpak in sprint 7 is het wel interessant geworden om te kijken naar Azure Cosmos Db. Hiervoor moet gekeken worden naar de query taal gremlin. Dit hoop ik in sprint 8 te kunnen doen.